คุณภาพมาก่อน

ให้ผลิตภัณฑ์ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม/ตะกั่วไอออนคุณภาพสูง

การส่งมอบ 100%

ความปลอดภัยและความสมบูรณ์เพื่อส่งมอบถึงลูกค้า

การตรวจสอบ

กระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยการรับรองคุณภาพ ISO 9001